DSC 5882Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma konusuna odaklanan Danimarka-Türkiye Stratejik Sektör İşbirliği projesinin ikinci fazı 18 Mart 2020 tarihinde imzalandı. Başarılı bir şekilde tamamlanan birinci fazın devamı niteliğinde olan Faz 2, üç yıl boyunca devam edecek olup, yeni ısı piyasası birincil ve ikincil mevzuatının geliştirilmesine, Danimarka'dan ısı planlaması ile ilgili örneklerin paylaşılmasına ve çeşitli konularda Türk paydaşların kapasite geliştirmesine odaklanacak.

Proje partnerleri Danimarka, İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı Danimarka Enerji Ajansı, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı olup, proje Danimarka Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Danimarka ve Türkiye arasında 2017 yılından beri devam etmekte olan stratejik sektör işbirliği, toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ına tekabül eden bölgesel ısıtma ve soğutma konusuna odaklanarak, Türkiye'nin düşük karbon enerji dönüşümüne destek vermektedir.