Christiansborg Folketingssalen 20120420 0222F 8188480571Danimarka hükümetinin 2020-2030 yıllarını kapsayan İklim Eylem Planı, ülke parlamentosunda 17 Haziran 2020 tarihinde, büyük çoğunlukla kabul edildi.

 

Planda en büyük pay rüzgar enerjisi yatırımlarının olacak!

Danimarka Enerji, İklim ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan plan ülkenin sera gazı emisyonlarının 2030 yılında 1990 yılı seviyesinin yüzde 70 oranında azalmasını, 2050 yılında ise ülkenin net sıfır emisyon değerine ulaşmasını hedefliyor.

 

 

Danimarka hükümeti bu hedefe özellikle rüzgâr enerjisi alanında önemli projeleri hayata geçirerek ulaşmayı planlıyor. Ek olarak plana göre yeni rüzgâr yatırımları için 2020-2021'de kapasite tahsis yarışmaları da düzenlenecek. Açık eksiltme usulü ile düzenlenecek yarışmalarda teklifler için üst sınır Megavat-saat başına 250 Danimarka Kronu (33,52 Avro) olacak. Bu projelere ayrılacak destek bütçesi de 600 milyon Danimarka Kronu olacak.

Plana göre Danimarka kıyılarında 3 GW gücünde kıyı ötesi rüzgâr enerjisi projesi içeren yapay bir enerji adası oluşturulacak. Yerleşim olmayan Bornholm adası da 2 GW güç barındıracak diğer bir enerji adasında çevrilecek.

Ayrıca ülke kıyılarında 1 GW güce sahip olacak Hesselø kıyı ötesi rüzgâr enerjisi tarlası yatırımı da hayata geçirilecek. Kurulacak iki adanın proje fizibilite çalışmalarının 2022 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Hesselø kıyı ötesi rüzgâr projesi için ise belirlenmiş bir takvim yok.

Bu santrallerde üretilecek elektriğin ise Power-to-X teknolojileri kullanılarak havacılık ve sanayide kullanılması, ayrıca komşu ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.

İklim eylem planı, sera gazı emisyonlarını 2030 yılında 1990'a kıyasla yüzde 70 oranında azaltma hedefine doğru büyük bir adım atıyor ve 2050 yılına kadar iklim-nötr düzeye ulaşma hedefini ortaya koyuyor.

 

Elektrikli araçlar, enerji verimliliği ve biyogaz kullanımı artırılacak

Daha fazla elektrikli araç şarj istasyonları kurulması, sanayide enerji verimliliği uygulamalarının ve yeşil elektrik ile biyogaz kullanımının artırılması da planda yer alan hedefler arasında.
Bununla birlikte fuel-oil veya gazlı kazanların kullanımı yasaklanacak, bunların yerlerine ısı pompaları ve yenilenebilir enerjiden beslenen, yeşil bölgesel ısıtma sistemlerinin tercih edilmesi gerekecek.

 

Destekler ve Yeşil Vergi Sistemi

Danimarka; iklim planını vergi sistemi ile desteklemeyi planlıyor. Örneğin, ısı tüketiminin yeşil dönüşümü desteklemesi gerektiğini vurguluyor ve fosil kaynaklardan ısının kullanılmasının yeşil enerji ile üretilenlerden daha pahalı olduğunun altını çiziyor. Bu kapsamda ruhsatlı şirketler ısınma için aynı elektrik ücretlerine tabii tutulacaktır. Isınma ve elektrik kullanımı için ücretler aynı olduğunda, şirketler artık ekstra elektrik esaslı ısınma ücretlerinden muhaf olacaklardır. Buna ek olarak, ısı maliyetinde bir azalma olacaktır.

Enerjinin daha verimli kullanılması ve karbondioksit salınımının azalması, yeşil enerji tüketiminde beklenen bir sonuçtur. Rüzgar ve güneş panelleri bugün piyasada bulunan en uygun maaliyetli yeşil teknolojilerdir ve bu nedenle yenilenebilir enerji kaynağı inşa ederken karşılanması güç mali desteklere ihtiyaç yoktur. Bu durum, rüzgar ve güneş enerjisi pazarının organik gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Daha ayrıntılı bilgiye https://en.kefm.dk/ sayfasından ulaşabilirsiniz.