Sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji eksikliği, temiz su kıtlığı, hızla büyüyen mega şehirler ve sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımı... Bunlar, bugün dünyanın uğraştığı en büyük küresel sorunlardan dördü. Küçük bir ülke olmasına rağmen, Danimarka bu sorunların çözümüne aktif olarak destek vermektedir.

 

Yeşil dönüşüm konusunda onlarca yıllık deneyime dayanarak, Danimarka yenilenebilir enerji konusunda benzersiz bir beceri seti geliştirmiştir; enerji verimliliği, akıllı, yeşil ve yaşanabilir şehirler, su teknolojisi, iklim adaptasyonu, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi çözümleri bu becerilerin başında gelmektedir.

Danimarka, biriktirdiği bilgi, deneyim ve geliştirdiği çözümlerini dünyanın geri kalanıyla paylaşarak iş birliğini teşvik etmeyi ve kurulan ortaklıklarla ilham vermeyi amaçlamaktadır. İş birliği ve diyalog yoluyla sürdürülebilir, düşük karbonlu, kaynak açısından verimli bir küresel ekosisteme geçişi ancak birlikte başarabiliriz.

Danimarkalı işletmeler, politika yapıcılar, düzenleyici kurumlar ve araştırmacılar, diğer ekonomilerin yeşil dönüşümünü ilerletmek ve küresel ortak hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere bu birikmiş uzmanlığı uygulamaya hazırdır.

Danimarka yeşil enerji ve akıllı teknolojilerin teknik bilgisi ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, sürdürülebilir, düşük karbonlu, kaynak tasarruflu bir ekosisteme geçişi mümkün kılmak amacıyla çalışan tüm Danimarkalı paydaşların temsil edildiği StateofGreen.com'u ziyaret edebilirsiniz.

 

Untitled 1