why image homeEnerji politikaları ve finansman mekanizmaları takip sistemleri, tüm dünyada kamunun enerji politikalarına verdiği finansal (hibe, kredi vb.) ve regulatif desteği takip etmek için kurulmuş bir sistem olup, www.enerpolicytracker.org sitesinde ulaşılabilir.

Sistem aracılığıyla fosil yakıtlar, temiz yakıtlar, diğer yakıtlar gibi farklı kategorilerinde; ulusal ve yerel düzeyde araştırma yapılabiliyor.

Sistem önce G20 ülkelerine ve AB politikalarına odaklanacak ve sonrasında daha fazla ülkeyi kapsayacak.