Danish Green Growth Network - Quarterly Newsletter Q1-Q2-Q3-Q4

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu - Ticaret Ataşeliği, 2014 yılından bu yana Danish Green Growth Network için üç ayda bir yayınlanmak üzere bir haber bülteni hazırlamaktadır. DGGN üyelerimizin yeşil büyümeye katkı sağlayan çözümlerine odaklanan Danish Green Newsletter, Danimarka - Türkiye iş fırsatlarını tanıtarak üyelerimizin mevcut ve yeni bağlantılara erişimini artırmaktadır. Haber bülteni, kamu sektörü ve özel kuruluşlardan seçilen 2.500'den fazla üst düzey paydaşımıza üç ayda bir ulaştırılmaktadır. Online olarak dağıtılan haber bülteninin dili Türkçedir.

18 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

23 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

16 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

15 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayın. 

Royal Danish Consulate General - The Trade Council in Istanbul publishes quarterly newsletter for Danish Green Growth Network since 2014. Contributing in Green Branding of our network members, Danish Green Newsletter increases the outreach to existing and new contacts by promoting the Danish - Turkish business opportunities. The newsletter is bi-monthly distributed to more than 2,500 choosen high-level subscribers from public sector and private bodies. The language of the newsletter is Turkish.

Please click here to download the DGGN Newsletter published in 18 February 2020.

Please click here to download the DGGN Newsletter published in 13 May 2020.

Please click here to download the DGGN Newsletter published in 23 July 2020.

Please click here to download the DGGN Newsletter published in 16 October 2020.

Please click here to download the DGGN Newsletter published in 15 December 2020.