Danish Green Growth Network - Quarterly Newsletter Q1-Q2-Q3-Q4

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu - Ticaret Ataşeliği, 2014 yılından bu yana Danish Green Growth Network için üç ayda bir yayınlanmak üzere bir haber bülteni hazırlamaktadır. DGGN üyelerimizin yeşil büyümeye katkı sağlayan çözümlerine odaklanan Danish Green Newsletter, Danimarka - Türkiye iş fırsatlarını tanıtarak üyelerimizin mevcut ve yeni bağlantılara erişimini artırmaktadır. Haber bülteni, kamu sektörü ve özel kuruluşlardan seçilen 2.500'den fazla üst düzey paydaşımıza üç ayda bir ulaştırılmaktadır. Online olarak dağıtılan haber bülteninin dili Türkçedir.

3 Mart 2021 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

3 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

13 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan bültene erişmek için burayı tıklayınız.

 

Royal Danish Consulate General - The Trade Council in Istanbul publishes quarterly newsletter for Danish Green Growth Network since 2014. Contributing in Green Branding of our network members, Danish Green Newsletter increases the outreach to existing and new contacts by promoting the Danish - Turkish business opportunities. The newsletter is bi-monthly distributed to more than 2,500 choosen high-level subscribers from public sector and private bodies. The language of the newsletter is Turkish.

Please click here to read the DGGN Newsletter published in 3 March 2021.

Please click here to read the DGGN Newsletter published in 3 May 2021.

Please click here to read the DGGN Newsletter published in 13 September 2021.

Please click here to read the DGGN Newsletter published in 14 December 2021.