renewable energy montage 705444748 Shutterstock FotoIdeeUluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yeni raporunun belirttiği üzere, en rekabetçi fosil yakıt seçeneğinden bile daha düşük fiyata ulaşan yenilenebilir enerji kaynaklarının sayısı 2020 yılında iki katına çıkmıştır. Geçen sene eklenen yenilenebilir enerji yatırımlarının162 GW'ı (yüzde 62'si) maliyet açısından fosil yakıt seçeneğinden daha ucuz gerçekleşerek, gelişmekte olan ekonomilere 156 milyar Amerikan doları tasarruf sağlamıştır.

 

2020 yılında yenilenebilir enerjide yaşanan düşük maliyet, her sene ciddi bir oranda düşmekte olduğunu gösteriyor. Maliyetler açısından, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (YGE) yüzde 16, karasal rüzgâr enerji yüzde 13, denizüstü rüzgâr enerji yüzde 9 ve güneş FV yüzde 7 oranında düşmüştür. Düşük orandaki maliyetlerle yenilenebilir enerji, işletme maliyetleri açısından da fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmektedir. Düşük maliyetli yenilenebilir kaynaklar, net sıfır ekonomiye ulaşma yolundaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere fosil yakıtların ötesinde enerji sağlamak konusunda güçlü bir avantaj sunmaktadırlar.

Genel maliyet düşüşü, enerji dönüşümün son on yıl boyunca hızlanması sonucunda ve artan hızdaki yenilenebilir enerji penetrasyonu -özellikle rüzgâr ve güneş- ve enerji erişiminde atılan önemli adımlardır. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, global enerji dönüşümü sıralamasında özellikle Kuzey ülkeleri, İsveç (1), Norveç (2) ve Danimarka (3) , emsallerinden daha başarılı performanslar sergileyerek sıralamanın başında gelmektedirler.

Danimarka'nın gelişimi temel olarak istikrarlı düzenleyici ortam, çeşitli sürdürülebilir enerji üretimi ve maliyet yansıtıcı enerji fiyatlandırması sayesindeki gelişmiş enerji sistem performansı ve sürdürülebilirlik sonuçlarına dayanmaktadır.

Haberin devamını https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/power-past-coal-renewables-are-the-cheapest-energy-source/ web sitesinden okuyabilirsiniz.