6131e0024e3fe11ae8c654d0Geçtiğimiz yıl Danimarka ve Türkiye arasında ikili ticaret hacminde önemli bir artış gerçekleşti. Yıllardır dengeli şekilde seyreden ikili ticaret rakamları 2 milyar ABD doların üzerine çıkarak rekor elde etti.

2021'de Danimarka'nın Türkiye'ye yaptığı ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 24 gibi inanılmaz bir artışla 1,2 milyar ABD dolarına yükselirken, Danimarka'nın Türkiye'den yaptığı ithalat önceki yıla göre yüzde 27 gibi şaşırtıcı bir artışla 1,3 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu verilere hizmet sektörü verileri henüz dâhil edilmemiştir.

Danimarka İstatistik Kurumu Danmark Statistics verilerine ulaşmak için: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/betalingsbalance-og-udenrigshandel/detaljeret-import-og-eksport