ecoBakanlık, Ekonomik Diplomasi için yeni Eylem Planını resmi olarak başlattı. Eylem Planı, yakın zamanda başlatılan Danimarka Dış ve Güvenlik Politikası Stratejisinin bir devamı niteliğinde olup, Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve diğer sekiz bakanlığın işbirliğiyle hazırlanmıştır.

 

Plan, Dış İşleri Bakanlığı ve hükümetin bütün yaklaşımlarını yansıtırken, farklı Dışişleri Bakanlığı ofislerinin, temsilciliklerinin ve farklı devlet kurumlarının ekonomik diplomasiye ortaklaşa nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Sürdürülebilirliğin 3 Ayağı:

Eylem Planı, güçlü bir Danimarka ekonomisi ve istihdamı artırmayı hedeflerken, bunu küresel bir sürdürülebilir dönüşüm, daha iyi çalışma koşulları ve işçi haklarına sahip daha adil bir dünya ile birleştiren üçlü stratejiyi içeriyor. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği birleştiren Hükümet, küresel sürdürülebilir kalkınmanın aciliyetini, Danimarka çözümlerinin bu küresel değişimi kolaylaştırmadaki gücünü ve potansiyelini ve Danimarka işgücü piyasası modelinin faydalarını ortaya koyuyor.

100 eylem noktası:

Eylem Planı, 100'den fazla spesifik eylemi içermektedir. Şirketlerin en kısa zamanda olumlu ticari sonuçlara ulaşmasına yardımcı olacak eylemler, uzun vade de yeni pazarlar geliştirmeyi ve Danimarka'nın gelecekteki ticari kalelerini inşa etmeyi de içeriyor. Ayrıca, Danimarka'daki paydaşlar ve girişimler ile piyasalardaki girişimler arasında daha iyi bir köprü kurarak şirketler için daha fazla değer yaratmayı hedefliyor. Eylem Planı, Hükümetin çeşitli sektör stratejilerine ve Danimarka Hükümeti ve Parlamentosu tarafından sağlanan ihracat ve teşvik paketlerine dayanmaktadır.

Kamu-özel ortaklıkları ve sektör odağı:

Kamu-özel sektör ortaklıkları ve sektör odağının daha da güçlendirilmesi planın diğer temel unsurlarıdır. Eylem Planı, yeşil dönüşümü destekleyen sektörlere odaklanarak Danimarka şirketlerinin uluslararasılaşmasını destekleyen kamu ve özel sektör aktörleri arasında daha güçlü bir işbirliği hedefini içermektedir.